Regler

Regler för registering på Neuroförbundets Community

Du som Registrerar dig på Communityn och publicerar inlägg på olika Forum och Bloggar ansvarar själv för innehållet.

- Forum och bloggar på Communityn är läsbara för alla som besökare som registrerat sig och loggat in på Community.

- Senaste blogg- och foruminlägg på community visas på neuroforbundet.se startsida och Communitystartsida.

- Neuroförbundet friskriver sig från allt ansvar för eventuella fel som kan finnas i informationen som andra än Neuroförbundet skapat på detta community.

- Sekretessbelagt material får ej läggas in.

- Neuroförbundet förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som strider mot lag eller som kan upplevas som kränkande.

- Kommersiella meddelanden och reklam får ej förekomma på Neuroförbundet:s Community.

- Neuroförbundet kan tvingas avslöja avsändares identitet om det visar sig att ett publicerat inlägg kränker annan person och denne med anledning därav ber att få ta del av avsändarens identitet. Sak samma gäller i händelse av att annan person genom publiceringen blir utsatt för brottslig gärning eller på annat sätt lider väsentlig skada genom publiceringen.

- Neuroförbundet förutsätter att den som använder tjänsten neuroforbundet.se Community med "min sida" forum och bloggar är medveten om ovanstående regler.

Neuroförbundet 2010-05-17 (Uppdaterad 2013-11-04)