Redoxsystem kan spela avgörande roll i familjär ALS utveckling

  • Datum: 16-09-27, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: alsnewstoday.com

Forskare vid Karolinska Institutet i Sverige och University of Barcelona i Spanien studerade bidrag cellförändringar redox miljö för stabiliteten och integriteten hos SOD1, ett protein inblandat i utvecklingen och utvecklingen av familjär amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Närvaron av proteinaggregat i nervvävnad hos patienter är det kännetecknande för neurodegenerativa sjukdomar. I fallet med familjär ALS, superoxiddismutas 1 (SOD1) aggregat i ryggmärgen hos patienter och transgena möss som bär mutationer av detta protein. Det uppskattas att 20 procent av ärftliga mutationer som orsakar ALS är mutationer av SOD1.   I sin tur representerar familjär ALS 10  procent av alla fall av ALS.