Als-sjuk fick vänta på diagnos

  • Datum: 15-02-25, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: svt.se

Det dröjde flera år innan den svårt als-sjuka kvinnan fick diagnos. Den långa väntan gjorde att hon utsattes för onödigt lidande, skriver Inspektionen för vård och omsorg i sin kritik mot länssjukhuset i Sundsvall.

Kvinnan hade stora problem och vårdades på sjukhuset till och från under mer än två års tid. Först då fastställde läkarna vid länssjukhuset i Sundsvall att hon hade den allvarliga neurologiska sjukdomen als. Två veckor senare avled hon.

I sin rapport skriver IVO att det visserligen inte hade varit möjligt att bota henne, men hon hade kunnat få bättre vård och livskvalité vid snabbare diagnos. Och IVO konstaterar också att det inte saknades indikationer som pekade på vilken sjukdom det kunde röra sig om.

Källa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/als-sjuk-fick-vanta-pa-diagnos