Brandeis forskargrupp gör framsteg i kampen mot ALS

  • Datum: 16-08-31, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: brandeis.edu

Brandeis forskargrupp har hittat ett sätt att reparera en viktig signalmekanism i fruktflugor med symtom på ALS. Som ett resultat, har de döende motoriska nervceller återfått hälsan och förlamade flugorna har återfått partiell rörelse.

Upptäckten innebär ett betydande genombrott i vår förståelse av vad som går fel i ALS när signaler som kallas tillväxtfaktorer reser från hela kroppen till ryggmärgen där de främjar tillväxt och överlevnad av motoriska nervceller. Det är de motoriska nervceller hos patienter med ALS som leder till muskel förfall.

"Vi har inte bota ALS i flugorna", säger Rodal "men vi gjorde dem betydligt bättre."