Genterapi för att stärka kopplingen mellan nerv och muskel

  • Datum: 17-05-16, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se
  • Källa: alsnewstoday.com/

En genterapi som syftade till att stärka förbindelsen mellan motorneuroner och muskler lyckades förebygga nervdegenerering och öka livslängden hos möss med amyotrofisk lateralskleros (ALS). Detta enligt en ny studie publiserad i tidskriften EMBO Molecular Medicine.

Forskare tror att neurodegenerering i ALS börjar vid korsningen mellan nerver och muskler. Resultaten i studien, där man förhindrar att anslutningen bryts ner, visar att det kan vara ett bra sätt att stoppa sjukdomen från att utvecklas.

När teamet använde denna genterapi, upptäckte de att den också ledde till förbättrad rörelse och ökad överlevnad hos möss. Forskare har sett samma fenomen i en typ av muskeldystrofi.

Studiens titel är DOK7 gene therapy enhances motor activity and life span in ALS model mice.