Hostmaskin används utan bevisad effekt

  • Datum: 15-02-23, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: dagensmedicin.se

En Cochrane-rapport har undersökt om det finns vetenskapligt stöd för att använda så kallade hostmaskiner vid neuromuskulära sjukdomar, till exempel als.

Patienter med neuromuskulära sjukdomar behandlas ibland med hostmaskiner. Det är i dag den enda metoden mot ansamling av segt slem i lungan som kan användas i hemmet och som också underlättar hostning för att få upp slem. En behandling som alltså har använts relativt länge i svensk sjukvård trots brist på bevisad effekt. Detta enligt SBU:s kommentar på Cochrane-rapporten.

– En förhoppning är att behandling med de maskiner som redan finns, följs upp på ett systematiskt sätt med avseende på biverkningar, säger Karl Franklin, expertrådgivare på SBU.

Flera internationella riktlinjer för neuromuskulära sjukdomar rekommenderar användning av hostmaskiner. Så även i Sverige enligt riktlinjer från svenska andningssviktsregistret, Swedevox, trots att evidensen för användningen är låg.
SBU hoppas nu att rapporten leder till att randomiserade kontrollerade studier av både effekt och biverkningar startas.

Källa: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/02/19/hostmaskin-anvands-utan-bevisad-effekt/