Hur man gör en motorneuron

  • Datum: 16-12-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencedaily.com

"Det finns ett stort intresse för att generera motoriska nervceller att studera grundläggande utvecklingsprocesser samt mänskliga sjukdomar som ALS och spinal muskelatrofi",

Detta säger Shaun Mahony, biträdande professor i biokemi och molekylärbiologi vid Penn State och en av de ledande författarna pappret. "Genom att uppgifter om mekanismerna bakom direkt programmering av motoriska nervceller från stamceller, informerar vår studie inte bara studiet av motorneuron utveckling och tillhörande sjukdomar, men också informerar vår förståelse av det direkta programprocessen och kan hjälpa till med utvecklingen av tekniker att generera andra celltyper. "

Den direkta programmeringsteknik kan så småningom användas för att regenerera saknade eller skadade celler genom att konvertera andra celltyper i den saknade en.Forskningsresultaten, som visas på nätet i tidskriften Cell Stem Cell den 8 december 2016 visar utmaningarna aktuella cellersättningsteknik, men också beskriva en potentiell väg till skapandet av fler livskraftiga metoder.