Ice Bucket Challenge 2016

  • Datum: 16-08-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

ALS forskargruppen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus gjorde i dag den 22 augusti för 3:e gången en iskall ALS Ice Bucket Challenge.

I år var det Björklövens hockeyspelare som hällde vatten på 21 personer från forskargruppen (elva hade förhinder).

För tredje året i rad antog i dag ALS-teamet vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus utmaningen. Inte mindre än spelarna i Björklövens A-lag hjälpte till att hälla vatten över forskargruppen.

– ALS-forskningen är viktig och därför är det en självklarhet för oss i Björklöven att hjälpa till, framhåller Björklövens sportchef Daniel Johansson, som hoppas att fler idrottsklubbar tar vid.

– Nya tekniska hjälpmedel och fler forskare som kan bidra gör att forskningen går fortare framåt än någonsin förut, säger Peter Andersen som tillsammans ALS-teamet i Umeå även leder studier för att ta fram antikroppar som bromsar sjukdomen.

– Trots att vi känner till ett 30-tal sjukdomsgener som kan ge upphov till ALS och att vi förstår mycket om hur sjukdomen sprider sig i nervsystemet, finns ännu inget botemedel. Men alla anlagsbärare blir inte sjuka, vilket visar att sjukdomen går att bota, säger Peter Andersen.

I Umeå bedrivs flera parallella forskningsprojekt av tjugotalet grundforskare och kliniska forskare inom olika ämnesområden. Forskningen grundar sig på genetiska analyser som syftar till att identifiera sjukdomsanlag som ökar risken för ALS, men även för att identifiera ärftliga anlag som skyddar mot ALS. Forskarteamet medverkar bland annat i internationella samarbeten där forskare och läkemedelsbolag testar olika läkemedel som hämmar ALS sjukdomsanlag. Andra projekt handlar om att identifiera molekylära sjukdomsmekanismer innan symtom uppträder och ytterligare exempel är en epidemiologisk studie om genetik, levnadsvanor och miljöriskfaktorer för att insjukna i ALS.