Inriktning övre motoriska nervceller att behandla ALS

  • Datum: 16-02-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencedaily.com

Forskare har visat för första gången att det är möjligt att specifikt modifiera genexpression i sjuka övre motomeuroner, hjärnceller som bryts ner vid ALS.

Den nya Northwestern Medicine studien som publiceras i Nature GeneTherapy, ger bevis som lägger en grund för att utveckla framtida gen ersättningsterapier för att behandla patienter med den dödliga neuromuskulär sjukdom.

Med hjälp av en giftfri virus injiceras direkt in i motorn cortex av musmodeller med ALS, forskarna visade att de kan leverera nya gener till skadade övre motoriska nervceller. Denna process av överföring av DNA från ett virus till nervceller kallas transduktion.

Läs hela artikeln på: http://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160201130902.htm