Masitinib Marketing - Ansökan om ALS Godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten

  • Datum: 16-10-04, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: alsnewstoday.com

AB Science meddelade nyligen att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har accepterat ett villkorligt godkännande för försäljning ansökan om tyrosinkinashämmare masitinib att behandla amyotrofisk lateralskleros (ALS).

Läkemedelskandidaten har en unik verkningsmekanism. Inom onkologi, på grund av dess immunterapi effekt, kan masitinib ha en effekt på överlevnad, i sig själv eller i kombination med kemoterapi. På grund av sin aktivitet på mastceller och efterföljande hämning av inflammationsprocessen, kan masitinib vara effektiva mot symptomen av inflammatoriska och CNS-relaterade sjukdomar.