Musmodell kan hjälpa forskarna bättre förstå progressiv neurologisk sjukdom

  • Datum: 16-11-10, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

I decennier har forskare använt djurmodeller för att förstå vad som orsakar ALS och för att testa behandlingar för att behandla den. De flesta ALS forskare använder en genetiskt modifierad musmodell som efterliknar klinisk försämring ses i human ALS. Men denna modell har en allvarlig begränsning: mössen visar inte klumpar av ett protein som kallas TDP-43 vid en onormal plats i cellen som syns i nästan alla ALS-patienter.

Nu, för första gången, har forskare vid University of Maryland School of Medicine (UM SOM) utvecklat två musmodeller som uppvisar detta proteins hopklumpning, även kallad TDP-43 patologi. Båda musmodeller visar också många av de kliniska och patologiska funktioner hos i ALS-patienter. Forskarna säger den nya upptäckten kommer att öppna nya sätt att forska om sjukdomen, som drabbar 12.000 amerikaner varje år.

"Dessa nya modeller ger oss en bättre chans att förstå sjukdomen mer exakt, och i slutändan för att utveckla nya behandlingar som kan hjälpa människor med ALS", säger Mervyn Monteiro, PhD, professor i anatomi och neurobiologi i Centrum för medicinsk teknik och teknik vid UM SOM. Denna upptäckt publiceras i det senaste numret av tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences .