Ny roll för motoriska nervceller

  • Datum: 16-01-19, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: dagensmedicin.se

"– Jag tror dock att våra fynd kan öppna nya perspektiv på motorneuronsjukdomar, som ALS och spinal muskelatrofi."

De nervceller som ger signaler till muskler verkar också ha förmåga att påverka nervceller högre upp i systemet – tvärtemot vad man tidigare har trott. Det visar en studie på zebrafiskar som gjorts av forskare vid Karolinska institutet.

Enligt forskarna själva innebär resultaten ett "paradigmskifte".

– Motorneuron kan inte längre anses vara bara passiva mottagare av signaler, utan de är en väsentlig komponent i de nervcellskretsar som alstrar motoriskt beteende, säger forskningsledaren Abdel El Manira i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

De nya resultaten publiceras i ett brev i tidskriften Nature. Där visar forskarna att de motoriska nervcellerna kan ge signaler till aktiverande så kallade interneuron via proteinkanaler, eller gap junctions, mellan cellerna.

Interneuron är nervceller som fungerar som omkopplingsstationer mellan i detta fall motoriska nervceller och celler i centrala nervsystemet.

Genom att hämma de motoriska nervcellerna såg forskarna att detta hade "starkt" inflytande på aktiviteten i de system som alstrar de rytmiska simrörelserna i fiskarna.

Enligt Abdel El Manira kan forskarna inte kan säga om samma mekanism finns hos människa.

– Jag tror dock att våra fynd kan öppna nya perspektiv på motorneuronsjukdomar, som ALS och spinal muskelatrofi. De sjukliga förändringar som drabbar de motoriska nervcellerna kanske kan spridas bakåt till interneuronen. Därmed skulle möjligen sjukdomarna kanske inte bara drabba motorneuronen utan hela interneuronkretsen, säger Abdel El Manira till Dagens Medicin.

Källa: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/18/ny-roll-for-motoriska-nervceller/