Patientens Egen Registrering (PER)

  • Datum: 15-06-18, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se

Syftet med registret är att läkare från hela Sverige kan arbeta gemensamt för att förbättra sjukvården för patienter med ALS.

Att arbeta registerbaserat kommer bidra till att hålla en hög och jämlik kvalitet för ALS-vården, och se till att behandlingsriktlinjer följs och att utredningar genomförs adekvat. Det skapar en forskningsbas för hela Sverige och möjliggör samarbeten kring ALS mellan sjukhus

Patientens Egen Registrering (PER) är en internettjänst där patienter i Svenska Neuroregister kan fylla i olika skalor om sitt tillstånd för att bidra med data till vården.
Nu finns möjlighet att registrera i Patientens Egen Registrering (PER) för Motorneuronsjukdom.

Gå till: http://www.neuroreg.se/sv.html/motorneuronsjukdom-patientens-egen-registrering-per