PatientsLikeMe lanserar Virtual prov för ALS-patienter

  • Datum: 16-10-26, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: news.patientslikeme.com

PatientsLikeMe och The Duke ALS kliniken har just avslutat inskrivning i en virtuell studie utformad för att testa om Lunasin, är en peptid som finns i soja och vissa spannmål, hjälp eller skadligt för patienter som lever med amyotrofisk lateral skleros (ALS).

Den Lunasin Virtual Trial är den första studien av tillägget i ALS-patienter och följer en genomgång analysera dess potential att vända ALS i ALSUntangled , en webbplats för kliniker, patienter och forskare att utforska alternativa behandlingar.

Duke ALS Clinic direktör och ALSUntangled grundare Richard Bedlack, MD, sade han först hörde talas om Lunasin möjligheter från Mike McDuff, en ALS patient som tog tillägg och upplevt dramatiska förbättringar i tal, svälja och lem styrka.

"Jag har granskat Mike register och rapporter, och både hans diagnos och hans förbättringar verkade äkta", säger Bedlack. "

"Det finns inga placebo, och vi gjorde inklusionskriterierna mycket bred så att även ALS-patienter som inte kan kvalificera sig för andra studier på grund av sin långvariga eller användning av en ventilator kan kvalificera sjukdom", säger Bedlack. "Vi är också att begränsa belastningen på deltagarna genom att hjälpa dem checka in online från bekvämligheten i ett hem.