Pilotstudie testar möjliga diagnostiska verktyg för amyotrofisk lateralskleros

  • Datum: 16-06-30, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

Ny djurförsök har visat att mäta kopparkoncentrationer och isotopkvoter i blod och annan vävnad kan ge tidig diagnos av amyotrofisk lateralskleros ( ALS ). För närvarande finns det inget test för denna sjukdom, vilket betyder att sjukdomen behöver utveckla innan vården kan börja.

"Även om detta arbete endast är preliminära och gäller för en specifik musmodell med ALS, är det första i sitt slag på denna patologi och ger hopp om att en dag vi skulle kunna använda isotop mätning i blodprover som en tidig verktyg för sjukdomsdetektering" .