Positiva resultat av masitinib fas 3-studie

  • Datum: 17-05-23, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se
  • Källa: ALS News today

Läkemedlet masitinib visade effektiv förbättring av funktionalitet för patienter med amyotrofisk lateralskleros (ALS) i den kliniska fas 3-studien som genomfördes av det franska bioteknikföretaget AB Science.

I studien gav man masitinib tillsammans med läkemedlet riluzol vilket bromsade patienternas funktionsförlust, förbättrade deras överlevnad utan progression av sjukdomen och reducerade försämringen av livskvaliteten.

Masitinib är ett läkemedel som intas oralt. Det riktar sig mot mastceller och makrofager, vilka är viktiga celler för immunförsvaret. Genom aktiviteten på mastceller och den efterföljande hämningen av inflammationsprocessen kan masitinib vara effektiv mot flera inflammatoriska och neurologiska sjukdomar.


Relaterat innehåll