Respiratorisk muskelstyrka kan förutsäga överlevnad i ALS

  • Datum: 17-01-09, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalxpress.com/news/

Michael I. Polkey, Ph.D., från Kungliga Brompton och Harefield National Health Service Foundation Trust och Imperial College London, och kollegor jämförde prognosförmåga av invasiv och icke-invasiv bedömningar för överlevnad eller ventilator överlevnad med hjälp av data från en tidigare publicerad rapport med andningsmuskelstyrkemätningar för 78 patienter med ALS

Forskarna fann att varje andningsmuskelstyrke bedömning uppnått statistisk signifikans individuellt för att förutsäga överlevnad eller ventilator överlevnad.