Så ser ALS-forskningen 2017 ut med Dr. Andersens ögon

  • Datum: 17-05-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Äntligen verkar det som om ALS-forskarna börjar kunna se varför ALS, amyotrofisk lateralskleros uppstår i vissa människor och hur nya mer effektiva behandlingar skulle kunna gå till med genterapi.
Det berättar neurologläkaren Peter Andersen, en av de ledande ALS-forskarna i den här fördjupande NeuroPodd-intervjun.

DEL 1: Hör neurologläkaren Peter Andersen, en av de ledande ALS-forskarna i världen i den här fördjupande NeuroPodd-intervjun! (MP3-dokument, 19.4 MB)

DEL 2: Hör neurologläkaren Peter Andersen, en av de ledande ALS-forskarna i världen i den här fördjupande NeuroPodd-intervjun! (MP3-dokument, 14.8 MB)

Äntligen verkar det nämligen som om ALS-forskarna börjar kunna se varför den svåra neurologiska diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros, uppstår i vissa människor och hur nya mer effektiva behandlingar skulle kunna gå till med genterapi.Det berättar neurologläkaren Peter Andersen, en av de ledande ALS-forskarna i den här fördjupande NeuroPodd-intervjun. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Hör varför neurologläkaren Peter Andersen är skeptisk till den gamla teorin om hur ALS skulle kunna bryta ut av giftiga alger, den så kallade BMAA-teorin, som visade i SVT-vetenskapens värld 22/5-2017 (MP3-dokument, 6.6 MB)

För drygt 20 år sedan i augusti 1996 kom den första godkända bromsande medicinen mot den neurologiska sjukdomen ALS, amyotrofisk lateralskleros i Sverige. Sedan dess har forskningen om ALS pågått intensivt runt om i världen utan att några nya egentliga konkreta och effektiva behandlingar kommit fram, tills nyligen.
Äntligen verkar det nämligen som om ALS-forskarna börjar kunna se varför den svåra neurologiska diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros, uppstår i vissa människor och hur nya mer effektiva behandlingar skulle kunna gå till med genterapi.
Det berättar neurologläkaren Peter Andersen, en av de ledande ALS-forskarna i den här fördjupande NeuroPodd-intervjun.

Se också Neuopoddens Webb-TV-intervju med Peter Andersen här om ALS-forskningen 2017:

Neurolog Peter Andersen i Neuropodden fördjupande videointervju om ALS-forskningen 2017. Producent för denn webbTV-intervju är Håkan Sjunnesson / NeuroMedia.

Läs mer om den neurologiska diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros i Neuroguiden>

Läs mer om Neuroförbundets omfattande arbete för den neurologiska forskningen och kampen för ett tillgängligt och användbart samhälle för alla>

Bli medlem i Neuroförbundet direkt>

Vill du ha kontakt med någon av Neuroförbundets diagnosstödjare?!>

Äntligen verkar det nämligen som om ALS-forskarna börjar kunna se varför den svåra neurologiska diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros, uppstår i vissa människor och hur nya mer effektiva behandlingar skulle kunna gå till med genterapi.Det berättar neurologläkaren Peter Andersen, en av de ledande ALS-forskarna i den här fördjupande NeuroPodd-intervjun. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

'Äntligen verkar det nämligen som om ALS-forskarna börjar kunna se varför den svåra neurologiska diagnosen ALS, amyotrofisk lateralskleros, uppstår i vissa människor och hur nya mer effektiva behandlingar skulle kunna gå till med genterapi.
Det berättar neurologläkaren Peter Andersen här med en stiliserad SOD1-protein. Foto & Montage: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Peter Andersen Umeå, Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

en miljon till als-forskningen Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Neuroförbundet tilldelade ALS-forskningen vid Umeå universitetssjukhus en miljon kronor efter The IceBucket-Challenge. Läs mer>

Lise-o-Marit-i-IceBucketChallenge 660b f PW

De senaste årens världsvida utmaning "The IceBucket-Challenge" har gett stor uppmärksamhet och mycket insamlade pengar till ALS-forskningen. Också Neuroförbundet deltog genom att hälla iskallt vatten över förbundets representanter som utmanade andra att göra det samma och skänka pengar till Neuroförbundet fond, och samla in pengar till ALS-forskarna vid Umeå Universitet och sjukhus. Foto: Peter Winberg / NeuroMedia 2014.

Läs, se och hör om när den världskände rymdprofessorn Stephen Hawking med ALS, var i Sverige 2015 och berättade om sina teorier om Svarta hål i rymden. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia>

Läs, se och hör om när den världskände rymdprofessorn Stephen Hawking med ALS, var i Sverige 2015 och berättade om sina teorier om Svarta hål i rymden>


'