Stephen Hawking med als hänförde och underhöll om svarta hål

  • Datum: 15-08-25, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Den brittiske fysikprofessorn Stephen Hawking har gått ur tiden. Och vem vet, kanske skedde det genom ett av rymdens svarta hål, in till nästa parallella universum, som han forskade om. Hawking blev 76 år och levde med sjukdomen als i 55 år. Det som intresserar forskare är vad i Hawkings gener som bromsade sjukdomen så länge. För drygt två år sedan föreläste han i Stockholm och NeuroMedia var på plats.


Lyssna på ett utdrag från föreläsningskvällen om Svarta hål med Stephen Hawking, som introduceras av rektor Carol Folt och karaktären Sheldon Cooper i TV-serien "The Big Bang Theory"> (MP3-dokument, 4.5 MB)

Text & Foto: Håkan Sjunnesson/NeuroMedia

Den brittiske forskaren Stephen Hawking blev 76 år och blev också känd för att troligen vara den i världen som levt längst med en variant av den neurologiska diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. Han hade diagnosen i 55 år, sedan 1963.
Den enorma föreläsningssalen i Stockholm Water Front Congress Center var absolut fullsatt och när Stephen Hawking kom in på scenen möttes han av en lång stående applåd från de drygt 3000 förväntansfulla besökarna, en av dem Sveriges hittills ende astronaut Christer Fuglesang.

Fysikprofessor Stephen Hawking. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Ögonkontakt med den magiske fysikern Stephen Hawking, under det stora rymdsymposiet i Stockholm 2015. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Sheldon i The Big Bang Theory

Eventet började med att rektorn för University of North Carolina at Chapel Hill, Carol Folt hälsade alla välkomna. Hon pekade på Stephen Hawkings livsgärning som forskare. Att han gjort forskning om rymden och svarta hål, så populär att flera TV-serier har med Hawking som en hyllning på olika sätt. Att detta också har skapat ett stort intresse för forskning bland många unga människor idag.
Efter det dök skådespelaren Jim Parsons upp på storbildsskärmen. Han spelar den mycket roligeJim Parsons som Dr. Sheldon Cooper i den mycket populära TV-serien "The Big Bang Theory" presenterade Stephen Hawking i en videohälsning. Foto: Håkan Sjunnesson/NeuroMedia, självcentrerade och populäre karaktären och forskaren Dr. Sheldon Cooper i TV-serien The Big Bang Theory. I TV-serien förekommer Stephen Hawking som en stor idol för Sheldon Cooper och när Sheldon dök upp på storbildsskärmen i den inspelade videohälsningen, var det många åhörare som skrattade gott. På sitt i TV-serien mycket självgoda manér, introducerade han Stephen Hawking med tveksamhet.

Avancerade teorier

Hawking höll sitt föredrag under 50 minuter och det Eventet började med att rektorn för University of North Carolina at Chapel Hill, Carol Folt hälsade alla välkomna. Hon pekade på Stephen Hawkings livsgärning som forskare. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMediavar inte helt enkelt att följa med i hans komplicerade teorier. Sjukdomen als gör att han sedan länge är totalt förlamad och skriver via en ögonstyrd PC. Han "talar" genom en datastyrd talsyntes, en av de första som utvecklades och därmed låter klart monotont. Han har dock gjort valet att behålla den entoniga datarösten, eftersom han nu förknippas med den rösten på ett tydligt sätt.
Han tycks ha ett stort sinne för humor, som lyserDen idag 73-årige Stephen Hawking är också känd för att troligen vara den i världen som levt längst med en variant av den neurologiska diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. Han har haft diagnosen i 52 år, sedan 1963.Den enorma föreläsningssalen i Stockholm Water Front Congress Center var absolut fullsatt och när Stephen Hawking kom in på scenen möttes han av en lång stående applåd från de drygt 3000 förväntansfulla besökarna. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia igenom när han lägger ut sina teorier och bitvis var föreläsningen riktigt underhållande. Efteråt var det många deltagare som var klart nöjda med att få ha varit med när världsstjärnan besökte Sverige.

Det finns alltid en utväg

Stephen Hawking avslutade sitt bejublade tal med en humoristisk knorr. Det handlar om energin kring svarta hål och att svarta hål kan leda till nya dimensioner i tillvaron. De kan vara en passage till andra universum, bortom det vi tror oss känna till. Men i sin teori hävdar han också att det inte skulle kunna gå att återvända efter passagen genom ett svart hål. Därför vill han inte heller åka upp i rymden som astronaut, eftersom risken finns att rymdskeppet sugs in i ett svart hål.
Han hävdar också att "Svarta hål inte är så svarta som de ofta återges i illustrationer och svarta hål är heller inte det slutgiltiga fängelse som vi tidigare trott", som en metaforisk bild när man hamnar i en depression.
"Så om du känner att du fastnat i ett svart hål, ge inteDen idag 73-årige Stephen Hawking är också känd för att troligen vara den i världen som levt längst med en variant av den neurologiska diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. Han har haft diagnosen i 52 år, sedan 1963.Den enorma föreläsningssalen i Stockholm Water Front Congress Center var absolut fullsatt och när Stephen Hawking kom in på scenen möttes han av en lång stående applåd från de drygt 3000 förväntansfulla besökarna. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia upp! För det finns alltid en väg ut på andra sidan!" tröstade Stephen Hawking.

Deltar i forskarkonferens

Hawking har bidragit till två stora insikter inom den moderna fysiken. Dels om Albert Einsteins allmänna relativitetsteori är korrekt och dels att svarta hål trots allt kan stråla ut energi, så kallad Hawkingstrålning.
Stephen Hawkings besök i Sverige orsakas av enKön ringlade långt till Stephen Hawkings föreläsning. fOTO: hÅKAN sJUNNESSON / nEUROmEDIA forskarkonferens på Kungliga Tekniska högskolan i augusti 2015, vars syfte är att lösa några av de mer komplexa och förbryllande forskningsfrågorna i modern tid: om gravitationell singularitet i svarta hål existerar och om Hawkingstrålning har någon betydelse för de svarta hålens existens.
Stephen Hawking var programledare för en serie om universum på Discovery Channel och det har också gjorts en spelfilm som kom 2015 och skildrar Stephen Hawkings liv. Den heter "The Theory of Everything" och är Oscarsnominerad.

Den idag 73-årige Stephen Hawking är också känd för att troligen vara den i världen som levt längst med en variant av den neurologiska diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. Han har haft diagnosen i 52 år, sedan 1963.Den enorma föreläsningssalen i Stockholm Water Front Congress Center var absolut fullsatt och när Stephen Hawking kom in på scenen möttes han av en lång stående applåd från de drygt 3000 förväntansfulla besökarna. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Efter föreläsningen var det många som ville fånga den världskände rymdforskaren Stephen Hawking på bild, innan avfärd med en specialanpassad bil. Också många som inte fick plats i föreläsningssalen hade väntat tålmodigt på att få en glimt av honom.

Den idag 73-årige Stephen Hawking är också känd för att troligen vara den i världen som levt längst med en variant av den neurologiska diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. Han har haft diagnosen i 52 år, sedan 1963.Den enorma föreläsningssalen i Stockholm Water Front Congress Center var absolut fullsatt och när Stephen Hawking kom in på scenen möttes han av en lång stående applåd från de drygt 3000 förväntansfulla besökarna. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Den idag 73-årige Stephen Hawking är också känd för att troligen vara den i världen som levt längst med en variant av den neurologiska diagnosen als, amyotrofisk lateralskleros. Han har haft diagnosen i 52 år, sedan 1963.Den enorma föreläsningssalen i Stockholm Water Front Congress Center var absolut fullsatt och när Stephen Hawking kom in på scenen möttes han av en lång stående applåd från de drygt 3000 förväntansfulla besökarna. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia
Hawking hävdar att "Svarta hål inte är det slutgiltiga fängelse för materien som vi tidigare trott", som en metaforisk bild när man hamnar i en depression.
"Så om du känner att du fastnat i ett svart hål, ge inte upp! För det finns alltid en väg ut på andra sidan!" tröstar Stephen Hawking.

Tänk på vad du säger

Stephen Hawkings tankekapacitet blir verkligen en tankeställare om hur man pratar om och till en person med en svår neurologisk diagnos, som als är. Det gäller att tänka på vad man säger. Hörseln, synen och hjärnan fungerar fortfarande normalt, fast kroppen tycks vara nedstängd.
Stephen blir också en nyttig tankeställare för vad som gör oss till människor och människovärdets betydelse, i vår tid där ytan med träning och kroppsideal regerar så starkt i samhället. Stephen Hawking gav inte längre några intervjuer vid Sverigebesöket 2015, så NeuroMedias försök att få till en sådan gav inget resultat.

Birger satte ord på tillvaron

Kommer osökt att tänka på ett annat starkt möte med en person som lever med als. En intervju för sex år sedan, med Birger Bergmann Jeppesen från Danmark, som levt med sin als-diagnos i över 17 år nu. Detta tack vare en respirator, som Stephen Hawking också har.
Danske Birger lät göra en stark dokumentärfilm om sig själv, som visades på SVT 2012; "Mitt lyckliga liv som grönsak".
-Jag filosoferar om livets mysterier och försöker leva i nuet. Jag uppfattar mig egentligen inte som sjuk. Jag har dessvärre bara ett enormt funktionshinder, som gör mig långsam och stillasittande. Livet med respiratorn fungerar i alla fall mycket bra, säger Birger Bergmann Jeppesen i sina skrivna intervjusvar. Läs mer om Birger i artikeln från 2012>

Text & foto: Håkan Sjunnesson

Se intervjun med neurologspecialisten Peter Andersen på de Youtubekanal som Neuro (Neuroförbundet) har:

Läs mer om diagnosen als, amyotrofisk lateraskleros på Neuro.se>

Läs mer om intressant forskning kring als som utförs vid Umeå universitet av professor Peter Andersens team>

Se videolippet på Neuros Youtubekanal där neurologen Carolin Ingre berättar kort om sin vision med ALS Treatment Center Karolinska:

Bidra till insamlingen "Stoppa ALS" med Neurofonden, där målsättningen är att ALS Treatment Center Karolinska ska skapas. Ett forskningsprojekt som neurologen Caroline Ingre skapat för klinisk forskning kring als, som vill inkludera alla als-patienter i Sverige>

Bidra till forskningen kring als via Neurofonden>