TSRI studie identifierar ny typ av protein klumpar som kan vara inblandad i ALS

  • Datum: 16-03-10, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencecodex.com

En ny studie ledd av forskare vid Scripps Research Institute (TSRI) tyder på att celler konstruera protein "klumpar" för att skydda mot neurodegenerativa sjukdomar, såsom amyotrofisk lateralskleros, alias ALS eller Lou Gehrigs sjukdom.

För första gången har forskare funnit att ett specifikt enzym kan "tag" vissa typer av onormala proteiner för att skicka dem att gå med klumpar, där de kan vara mindre toxiska för cellen.

"Vi har upptäckt en ny molekylär mekanism som ligger bakom neurodegeneration", säger Claudio Joazeiro, docent i cell- och molekylärbiologi vid TSRI och huvudansvarig för den nya studien. "Detta kan leda till ny diagnostik eller nya terapeutiska metoder, särskilt för ALS."

Läs mer på: http://www.sciencecodex.com/tsri_study_identifies_new_type_of_protein_
clump_that_may_be_implicated_in_als-177559