Epilepsi

Epileptiska anfall delas in i två huvudtyper.

Primärt generaliserade - vid denna typ är hela hjärnan inblandad från anfallets start. Den andra typen av anfall startar i en begränsad del av hjärnan och kallas fokala. Här får du och närstående råd och tips om epilepsi, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Aktuellt om epilepsi

Nya riktlinjer för behandling av epilepsi i Sverige

I mars månad publicerar socialstyrelsen för första gången nya planerade riktlinjer för behandling av epilepsi. Syftet är att riktlinjerna ska förbättra vården för personer som lever med epilepsi och framför allt ska...

Läs mer

Många nyheter på forskarkongress

På en stor internationell forskarkongressen i höstas i Barcelona presenterades en rad nyheter inom epilepsiområdet. I slutet av 2017 publicerades en sammanfattning av kongressen i tidskriften Neurologi i Sverige.

Läs mer

Ett kosttillskott kan dämpa hjärnans retbarhet

Hyperexcitabilitet är en överdriven retbarhet av neuroner i hjärnan som ses i anfall eller epilepsi. Forskare har funnit att genom att starta en biokemisk förändring i hjärnproteiner via kosttillskottet glukosamin,...

Läs mer
Läs om fler aktuella...