Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Att leva med hjälpmedel

Neuroförbundets hjälpmedelsarbete består bland annat i att stimulera och stödja medlemmarna i deras roll som hjälpmedelsanvändare. Vi delar i allt väsentligt de ambitioner som regeringen gett uttryck för i både regeringsförklaring och budget; en likvärdig och högkvalitativ hjälpmedelsförsörjning över hela landet.

Som underlag för Neuroförbundets fortsatta hjälpmedelsarbete har vi genomfört en medlemsenkät. Svarsfrekvensen var god och resultaten visar bland annat att bristfällig organisation för service och underhåll utgör ett alvarligt hot mot möjligheterna att vara delaktiga i samhällslivet!

- Hjälpmedel är ett nödvändigt livsmedel

Nytt om hjälpmedel

Förlamad man använder experimentell enhet för att återfå handrörelser

En man förlamad från axlarna ner har återfått användning av sin högra hand med hjälp av en experimentell protes som ersätter förlorade anslutningar mellan hjärnan och musklerna. Läs mer

Hjälp till att utforma framtidens hälsokonto!

eHälsomyndigheten i samarbete med Nerve gör en undersökning för att få djupare förståelse kring behoven av digitala hälsotjänster. Insikterna kan påverka vilka tjänster som kommer finnas i Hälsa för mig, ett... Läs mer

Armband med livsviktig information testas

Nu ska ett elektroniskt armband hjälpa ambulanspersonal med patientinformation i en nödsituation när patienten inte kan kommunicera.Just nu pågår ett projekt där ICE-charms armbandet testas på 500 patienter i... Läs mer

Läs om fler aktuella...