Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Att leva med hjälpmedel

Neuroförbundets hjälpmedelsarbete består bland annat i att stimulera och stödja medlemmarna i deras roll som hjälpmedelsanvändare. Vi delar i allt väsentligt de ambitioner som regeringen gett uttryck för i både regeringsförklaring och budget; en likvärdig och högkvalitativ hjälpmedelsförsörjning över hela landet.

Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten Hjälpmedel vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag. Läs mer!

Nytt om hjälpmedel

Situationen med anpassade bostäder

Under tre veckor har Funktionshinderbanan varit ute på en 80 mil lång cykelturné från Landskrona till Gävle för fler och bättre LSS-bostäder. Läs mer

Den uppkopplade hjärnan

Genom att koppla ihop våra hjärnor med maskiner kan vi snart både bota allvarliga sjukdomar och ge människor syn och hörsel tillbaka. Men i botten finns också en dröm om tankeläsning och förhöjda förmågor.

Läs mer

Självkörande rullstolar

Autonoma bilar har fått många rubriker senaste tiden, men det är inte de enda "fordonen" som automatiseras. Nu kommer de första självkörande rullstolarna.

Läs mer
Läs om fler aktuella...