Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Att leva med hjälpmedel

Neuroförbundets hjälpmedelsarbete består bland annat i att stimulera och stödja medlemmarna i deras roll som hjälpmedelsanvändare. Vi delar i allt väsentligt de ambitioner som regeringen gett uttryck för i både regeringsförklaring och budget; en likvärdig och högkvalitativ hjälpmedelsförsörjning över hela landet.

Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten Hjälpmedel vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag. Läs mer!

Nytt om hjälpmedel

Pressmeddelande: Hjälpmedel på lika villkor kräver en rättighetslag

Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck kommentarer till regeringens Hjälmedelsutredning Hjälpmedelsutredningens uppdrag är att öka likvärdigheten över landet och föreslå åtgärder som leder till ökad...
Läs mer

Förlamad man använder experimentell enhet för att återfå handrörelser

En man förlamad från axlarna ner har återfått användning av sin högra hand med hjälp av en experimentell protes som ersätter förlorade anslutningar mellan hjärnan och musklerna. Läs mer

Hjälp till att utforma framtidens hälsokonto!

eHälsomyndigheten i samarbete med Nerve gör en undersökning för att få djupare förståelse kring behoven av digitala hälsotjänster. Insikterna kan påverka vilka tjänster som kommer finnas i Hälsa för mig, ett... Läs mer

Läs om fler aktuella...