Att leva med hjälpmedel

Neuroförbundets hjälpmedelsarbete består bland annat i att stimulera och stödja medlemmarna i deras roll som hjälpmedelsanvändare. Vi delar i allt väsentligt de ambitioner som regeringen gett uttryck för i både regeringsförklaring och budget; en likvärdig och högkvalitativ hjälpmedelsförsörjning över hela landet.

Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos och nästan en miljon använder hjälpmedel. Neurorapporten Hjälpmedel vittnar om att 25 procent inte har de hjälpmedel som de upplever sig behöva för att klara sin vardag. Läs mer!

Nytt om hjälpmedel

Intelligenta madrasser ska utplåna liggsår

Genom att bygga upp en madrass av små luftfickor som kan blåsas upp balanserar madrassen patienterna så att skelettet aldrig belastar ett visst hudområde under en längre period.

Läs mer

Situationen med anpassade bostäder

Under tre veckor har Funktionshinderbanan varit ute på en 80 mil lång cykelturné från Landskrona till Gävle för fler och bättre LSS-bostäder. Läs mer

Den uppkopplade hjärnan

Genom att koppla ihop våra hjärnor med maskiner kan vi snart både bota allvarliga sjukdomar och ge människor syn och hörsel tillbaka. Men i botten finns också en dröm om tankeläsning och förhöjda förmågor.

Läs mer
Läs om fler aktuella...