Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är ärftlig och beror på störd funktion hos nervceller i hjärnan. En kombination av neurologiska, motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom uppstår

Här får du och närstående råd och tips om huntingtons sjukdom, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård och behandling.

Läs:
Mattias berättelse i foldern (PDF-dokument, 246 kB)
Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)

  • Nyligen fått diagnos

    Här får du tips för att komma vidare efter diagnosbeskedet...

    Nyligen fått diagnos
  • Vad händer i nervsystemet?

    Huntingtons sjukdom är en ärftlig neurologisk sjukdom. En förändring (mutation) av en speciell gen i kroppen har lett...

    Neuroguiden

Aktuellt om huntington

Lovande resultat vid test av läkemedel mot Huntingtons

Forskare på University College London har testat ett nytt läkemedlet på 46 personer och sett att det lyckats minska produktionen av det protein i hjärnan som kopplas till sjukdomen. Läs mer

Johns Hopkins forskare rapporterar nya bevis för att störningar i flödet av cellmaterial

Johns Hopkins forskare rapporterar nya bevis för att störningar i flödet av cellmaterial i och ut ur en cells driftcentral - kärnan - verkar vara en direkt orsak till hjärnans celldöd i Huntingtons sjukdom, en ärftlig... Läs mer

Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett... Läs mer

Läs om fler aktuella...