Lösningsmedelsskada

Vid regelbunden exponering av lösningsmedel under lång tid hinner kroppen inte bryta ner allt. Då skadas hjärna och centrala nervsystemet permanent.

Här får du och närstående råd och tips om lösningsmedelskador i nervsystemet, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård och behandling.

Läs :
Ralphs berättelse i foldern (PDF-dokument, 284 kB)
Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)

  • Nyligen fått diagnos

    Här får du tips för att komma vidare efter diagnosbeskedet...

    Nyligen fått diagnos
  • Vad händer i nervsystemet?

    Lösningsmedel som lagras i kropp och hjärna bryts ner successivt, omvandlas och utsöndras via njurarna och urinen.

    Neuroguiden