Behandlingseffekt av kortisonpreparat vid okulär mg

  • Datum: 16-02-25, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: Specialskrivet för Neuroförbundet av Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

En randomiserad dubbelblind klinisk studie ("EPITOME") genomfördes nyligen i USA avseende behandlingseffekten av kortisonpreparatet prednison vid okulär myastenia gravis, mg. Studien visar att en behandlingsstrategi med låg-dos kortison med gradvis höjning av dosen är säkert, väl tolererat och effektivt som behandling vid okulär mg.

Okulär mg är samma sak som "ögon-myastheni" och innebär att patienten endast har symptom från ögonmusklerna, d v s hängande ögonlock och/eller dubbelseende.Syftet med studien var att utvärdera säkerhet/biverkningar och effekt av prednison hos patienter med okulär mg.

De deltagande patienterna klarade sig inte bara på symptomatisk behandling med substansen pyridostigmin och randomiserades till att antingen få behandling med sockerpiller (placebo) eller prednison (10 mg varannan dag som titrerades upp till 40 mg perdag över 16 veckor). Totalt randomiserades endast 11 patienter.

Alla patienter som erhöll placebo (5 st) slutade med denna behandling, emedan alla som fick prednison (6 st) fullföljde behandlingen. Medeltiden det tog till att alla patienter som fick prednison inte hade några tydliga ögonsymptom var 14 veckor och medeldosen prednison för att uppnå detta var 15 mg dagligen (motsvarar en likvärdig dos av prednisolon).

Biverkningar var sällsynta och generell tväl tolererade i båda grupperna. Slutsatsen från denna studie var att en behandlingsstrategi med lågdos kortison med gradvis höjning av dosen är säkert, väl tolererat och effektivt sombehandling vid okulär mg.

Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Referenser: Benatar M et al, Efficacy of Prednisone for the Treatment of Ocular Myasthenia (EPITOME):A Randomized Controlled Trial. Muscle Nerve. 2015; in press.