NIH-finansierad studie stöder kirurgi som behandling för myasthenia gravis

  • Datum: 16-08-12, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: nih.gov/

I en global undersökning av myasthenia gravis, en autoimmun sjukdom som orsakar muskelsvaghet och trötthet, fann forskarna att kirurgiskt avlägsnande av ett organ som kallas bräss, minskade patienternas svaghet, och deras behov av immunosuppressiva läkemedel. Studien, som publicerades i New England Journal of Medicine, delvis finansierat av National Institutes of Health.

I genomsnitt fann forskarna att kombinationen av kirurgi och prednisonbehandling minskade totala muskelsvagheten mer än enbart prednisonbehandling. Efter 36 månaders prednisonbehandling, hade båda patientgrupperna bättre QMG poäng, ett mått på muskelstyrka. Poäng för de patienter som hade thymectomies och prednison var 2,84 poäng bättre än för patienter som stod på prednison enbart.

Forskarna fann också att för patienter som opererats, behövs lägre dagliga doser av prednison än för patienter som fick enbart prednison, 44 mg jämfört med 60 mg. De hade också mindre behov av ytterligare immunsuppressiva läkemedel. Slutligen minskade kirurgin förekomsten av biverkningar från 93 till patienter som tar prednison till enbart 48 personer bland dem som opererats och tagits prednison.

- Detta är en studie som myasthenia gravis samfundet har behövs för en lång tid, säger Robin Conwit, MD, programdirektör på NIH National Institute of neurologiska sjukdomar och stroke (NINDS).

- Vi hoppas att det blir en modell för noggrant testa andra behandlingsalternativ.