Neuromuskulära sjukdomar (nmd)

Hela gruppen består av ett mycket stort antal olika diagnoser, där varje diagnos i sig är relativt ovanlig. Symptom som kännetecknar gruppen generellt är muskelförtvining, vilket ger muskelsvaghet.

Vid neuromuskulära sjukdomar, nmd, påverkas perifera nervceller och impulser mellan hjärna, ryggmärg och resten av kroppen. Det innebär exempelvis muskelsvaghet. Här får du och närstående råd och tips om muskelsjukdomar, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Läs:
Johannas berättelse foldern (PDF-dokument, 230 kB)
Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)
Om Neurogena muskelatrofier, Egentliga muskelsjukdomar och Myastenia gravis (mg).

  • Nyligen fått diagnos

    Här får du tips för att komma vidare efter diagnosbeskedet...

    Nyligen fått diagnos
  • Vad händer i nervsystemet?

    "NMD" står för Neuro Muscular Diseases, det vill säga neuromuskulära sjukdomar.

    Neuroguiden (nmd)

Aktuellt inom nmd

Näst flest nya läkemedel inom neurologi

Trettiofem nya läkemedel godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten under förra året.

Läs mer

Klart från SKL:s NT-råd att vissa SMA-patienter kan behandlas med Spinraza

Patienter under 18 år med Spinal muskelatrofi, SMA typ 1 och 2 kan under vissa förutsättningar och strikt kontroll erbjudas behandling med det nya mycket dyra, men effektiva läkemedlet Spinraza. Den rekommendationen...

Läs mer

Tydlig effekt av ny medicin mot svår spinal muskelatrofi

Ett nytt läkemedel mot den svåra muskelsjukdomen spinal muskelatrofi har visat sig ge så goda effekter på små barn att en internationell studie avbrutits i förtid. Ett team vid Sahlgrenska akademin står för den...

Läs mer
Läs om fler aktuella...