Neuromuskulära sjukdomar (nmd)

Hela gruppen består av ett mycket stort antal olika diagnoser, där varje diagnos i sig är relativt ovanlig. Symptom som kännetecknar gruppen generellt är muskelförtvining, vilket ger muskelsvaghet.

Vid neuromuskulära sjukdomar, nmd, påverkas perifera nervceller och impulser mellan hjärna, ryggmärg och resten av kroppen. Det innebär exempelvis muskelsvaghet. Här får du och närstående råd och tips om muskelsjukdomar, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Läs:
Johannas berättelse foldern (PDF-dokument, 230 kB)
Vår diagnosfolder (PDF-dokument, 5.0 MB)
Om Neurogena muskelatrofier, Egentliga muskelsjukdomar och Myastenia gravis (mg).

  • Nyligen fått diagnos

    Här får du tips för att komma vidare efter diagnosbeskedet...

    Nyligen fått diagnos
  • Vad händer i nervsystemet?

    "NMD" står för Neuro Muscular Diseases, det vill säga neuromuskulära sjukdomar.

    Neuroguiden (nmd)

Aktuellt inom nmd

Inbjudan till muskeldagar i Göteborg

Varmt välkommen att anmäla dig till Muskeldagarna om ärftliga muskelsjukdomar och SMA hos barn och vuxna. Konferensen äger rum den 10 och 11 november 2017, Hotell Gothia, Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer

Hur man gör en motorneuron

"Det finns ett stort intresse för att generera motoriska nervceller att studera grundläggande utvecklingsprocesser samt mänskliga sjukdomar som ALS och spinal muskelatrofi",... Läs mer

Krav på nya studier för läkemedel mot Duchennes!

Läkemedlet Translarna har ett villkorat godkännande. Nu vill EMA se ytterligare studier om effekt och säkerhet. Läs mer

Läs om fler aktuella...