Om neurologi och fler diagnoser

Neurologi omfattar sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet.

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och den medicinska utvecklingen går snabbt framåt.

Neuroförbundet är en intresseorganisation för alla som lever med neurologiska diagnoser samt närstående. Oavsett diagnos har vi mycket gemensamt. Du är inte ensam hos oss. Sök medlemskap.

 • Neurologiska diagnoser A-Ö

  Neurologi omfattar diagnoser i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det finns hundratals... Neurologiska diagnoser A-Ö

 • Nationella kvalitetsregister

  Här byggs praktiska erfarenheter och statistik om en rad neurologiska diagnoser.

  Nationella kvalitetsregister
 • Neuroförbundet - om neurologi

  Välkommen till oss! Oavsett neurologisk diagnos/skada har vi mycket gemensamt. Vi kan inte vara experter på alla...

  Neuroförbundet - om neurologi

Neurologinytt

Tips att ansöka om bidrag

Känner du till att du kan ansöka om bidrag för olika hjälpmedel, en aktiv fritid eller till studier och utbildning genom Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR)?

Läs mer

Vill du vara med i webbpanelen Rivkraft?

Alla som har en funktionsnedsättning och är 16 år eller äldre kan vara med i Rivkraft och påverka framtiden. Det är Myndigheten för delaktighet som driver Rivkraft.

Läs mer

Näst flest nya läkemedel inom neurologi

Trettiofem nya läkemedel godkändes av europeiska läkemedelsmyndigheten under förra året.

Läs mer
Fler nyheter