Viktigt gruppsamtal om varför patientlagen inte fungerar

  • Datum: 17-06-05, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Nyhetsredaktör Håkan Sjunnesson / Reflex NeuroMedia

"Lag utan genomslag" är namnet på rapporten som Myndigheten för Vård och omsorgsanalys tagit fram, som en kritisk granskning av Patientlagens dåliga genomslag efter 30 månaders drift. Hör Neuropoddens intervjuer om detta mellan Neuroförbundet och politiker efter samtalet.

Neuropodden: intervjureportage men (MP3-dokument, 9.3 MB)Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande, Daniel Zetterberg Myndigheten för Vård och omsorgsanalys, Maria Feldt landstingspolitiker och Pernilla Gunter riksdagspolitiker. (MP3-dokument, 9.3 MB)

Nyligen hölls ett viktigt samtalsseminarium om varför inte den drygt tvååriga patientlagen fortfarande inte fungerar som tänkt. Att patienterna fortfarande inte kommer i centrum, att man som patient inte blir vidareremitterad till specialistmottagning från primärvården och att väntetiderna är alldeles för långa.
Diskussionen ägde rum bakom lykta dörrar på Berns salonger i Stockholm, men efteråt passade Reflex och NeuroMedia på att få kommentarer från några deltagare:

Namnkunnig samtalspanel

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande medverkade i samtalet och gav patient- och intresseorganisationerna en klar röst för huvudrollsinnehavarna patienterna i Patientlagens genomförande. Daniel Zetterberg Myndigheten för Vård och omsorgsanalys som tagit fram rapporten "Lag utan genomslag" om Patientlagens mottagande i vården gav sin syn på vad som inte fungerar, utifrån den utredning han presenterade..
Vidare medverkade också Maria Feldt sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting och Pernilla Gunter ersättare i Riksdagens socialutskott, som båda pekar på att politikerna har mycket att göra framöver, för att Patientlagen ska bli verklighet. I november planeras ett riksdagsseminarium om denna viktiga fråga.

Text, foto & poddradioinslag: Håkan Sjunnesson redaktör Reflex och NeuroMedia

Pernilla Gunter ersättare i Riksdagens socialutskott. Foto: Håkan Sjunnesson Reflex / NeuroMedia

Pernilla Gunter ersättare i Riksdagens socialutskott. Foto: Håkan Sjunnesson Reflex / NeuroMedia

Maria Feldt sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Maria Feldt sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting.

Daniel Zetterberg Myndigheten för Vård och omsorgsanalys som tagit fram rapporten "Lag utan genomslag" om Patientlagens mottagande i vården.Foto: Håkan Sjunnesson

Daniel Zetterberg Myndigheten för Vård och omsorgsanalys som tagit fram rapporten "Lag utan genomslag" om Patientlagens mottagande i vården.

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande tycker att rapporten "Lag utan genomslag" om Patientlagens mottagande i vården, har rätt i sina kritik.Foto: Håkan Sjunnesson

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande tycker att rapporten "Lag utan genomslag" om Patientlagens mottagande i vården, har rätt i sin kritik och hon tycker att gruppsamtalet under World MS Day på Berns salonger var klart konstruktivt.

Läs mer om en rad neurologiska diagnoser som Neuroförbundet har mycket information om>

Bli medlem i Neuroförbundet och bidra till den neurologiska forskningen>


Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete för en rättvis neurosjukvård>