Ny tilläggsbehandling i Danmark och Sverige för patienter med mitten till sen Parkinsons sjukdom

  • Datum: 16-05-03, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

Safinamide är en ny kemisk enhet med en unik verkningsmekanism (MOA), dopaminerga och icke-dopaminerga, vilket ger en balanserad kontroll av motoriska symtom och motoriska komplikationer. Det är nu tillgänglig i Danmark och Sverige som en tilläggsbehandling till en stabil dos av levodopa (L-dopa) ensamt eller i kombination med andra PD terapier för mitten till slutet-scen fluktuerande patienter.

Docent MD Helle Thagensen från Neurological avdelningen, Roskilde Universitetssjukhuset (Danmark), kommenterade: "Safinamide är en säker och effektiv första tilläggsbehandling i levodopa-behandlade patienter, förbättra både viktigaste symptomen på PD och ger fördelar för mild och icke- milda fluktuerande patienter som får andra samtidiga dopaminerga behandlingar. "

Maurizio Castorina, VD för Zambon SpA säger: "Vi är glada över att Xadago® finns nu i Danmark och Sverige är detta en annan viktig milstolpe för PD-patienter över hela världen nu kan dra nytta av denna nya behandling.."

Läs hela artikeln på: http://www.medicalnewstoday.com/releases/309748.php