3-D-teknik berikar mänskliga nervceller för transplantation till hjärnan

  • Datum: 16-03-18, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa:nih.gov

National Institutes of Health-finansierade forskare har utvecklat en teknik som främjar omprogrammering av stamceller i neuroner. De stöder också tillväxten av neuronala anslutningar, som kan överföra elektriska signaler.

Injektion av dessa hela nätverk av fungerande humana neurala celler - har jämfört med att injicera enskilda celler – dramatiskt förbättrat cellöverlevnaden efter transplantation i mushjärnor. Detta är en lovande ny plattform som kan göra transplantation av nervceller till en livskraftig behandling för ett brett spektrum av mänskliga neurodegenerativa störningar.

Tidigare transplantation av nervceller för att behandla neurodegenerativa sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, har haft en mycket begränsad framgång på grund av dålig överlevnad av neuroner, vilka injicerades som en lösning av enskilda celler. Den nya forskningen stöds av National Institute of Biomedical Imaging och Bioengineering (NIBIB), en del av NIH.

- Detta spännande arbete möjliggjordes genom ett nära samarbete mellan experter inom ett brett spektrum av discipliner. säger Rosemarie Hunziker, Ph.D., chef för NIBIB Program i Tissue Engineering och regenerativ medicin.

Läs hela nyheten på: http://www.nih.gov/news-events/3-d-technology-enriches-human-nerve-cells-transplant-brain