Almedalen: Turordning i vårdkön – Vad betyder ny patientlag och nationella riktlinjer?

  • Datum: 15-06-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • källa: neuroforbundet.se

Medtronic i samarbete med Dagens Medicin Agenda, Neuroförbundet och Parkinsonförbundet arrangerar seminarium under Almedalsveckan, onsdagen den 1 juli. Konkreta exempel hämtas från ms- respektive parkinson-områdena.

Patienter med svåra och kroniska sjukdomar ska enligt hälso- och sjukvårdslagen ha högst prioritet i sjukvården. Men det är inte verkligheten för patienter som lever med Parkinsons sjukdom och ms. Vad kommer den nya patientlagen och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för dessa diagnoser att betyda för patienter som behöver avancerad behandling?

Följ vår löpande rapportering från Almedalsveckan, där Neuroförbundet finns med i hetluften och träffar beslutsfattare på alla nivåer.

Källa: http://neuroforbundet.se/opinion/vara-kampanjer/almedalsveckan/2015/

http://www.mynewsdesk.com/se/medtronic/pressreleases/almedalen-turordning-i-vaardkoen-vad-betyder-ny-patientlag-och-nationella-riktlinjer-foer-vaardens-prioriteringar-1177306