Apple tar ett helhetsgrepp på hälsa

  • Datum: 15-05-29, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: ljudochbild.se

Världens största studie av Parkinsons sjukdom genomförs av Sage Bionetworks och University of Rochester med hjälp av appen mPower.

Den innehåller en mängd övningar som att knacka på skärmen snabbt, ett minnesspel, analys av din röst och din motionsnivå. Alla ger en indikation på hur långt gången sjukdomen är och hur snabbt den utvecklar sig. Genom att kombinera informationen från alla deltagarna hoppas forskarna kunna göra nya genombrott i att förstå sig på sjukdomen.

Genom appar kan forskarna även få tillgång till ett mycket större urval och en bredare grupp av befolkningen. Inte bara de som har tid över för att delta i undersökningar och som bor inom reseavstånd från instituten. Apparna gör det möjligt för forskarna att interagera med deltagarna genom att ge dem uppgifter att utföra, eller frågeformulär att besvara.

Källa: http://www.ljudochbild.se/nyheter/apple-tar-ett-helhetsgrepp-pa-halsa