Är stamcellsterapier för Parkinsons sjukdom redo för kliniska prövningar?

  • Datum: 16-03-31, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

Stamcellsbaserade terapier går snabbt mot kliniska prövningar, som kan leda till behandlingar för Parkinsons sjukdom (PD). En nyligen publicerad klinisk studie, fas I/IIa, med transplantation av stamceller har väckt hopp bland patienter och utlöst diskussioner i forskarvärlden.

I en kommentar publicerad i Journal of Parkinsons sjukdom, föreslår författarna fem nyckelfrågor som bör behandlas:

  1. Vad är det som transplanteras, och vad som är den föreslagna verkningsmekanismen?
  2. Vilka är de prekliniska säkerhets- och effektdata som stöder användningen av den föreslagna stamcells produkten?
  3. Kan argument som rör etik, riskreducering eller försökslogistik uppväga osäkerheten med den förväntade effekten och säkerställa varför en celltyp ska väljas istället för en annan i en klinisk prövning?
  4. Vad är förväntningarna och det terapeutiska värdet av stamcellsbaserad terapi - ska det leda till bättre kontroll av symtomen eller blir ett botemedel?
  5. Hur är tillsynen av försöken och styrs de av input från experter på området?

- Detta är en spännande möjlighet, men bör endast göras när alla nödvändiga prekliniska data och godkännanden har erhållits och kontrollerats samt att alla problem med kriterierna för att kunna använda dessa celler i försök är helt lösta. Annars riskerar många års vetenskapligt arbete för en behandling som har potential att förstöras i förtid. Förhoppningsvis är vi redo att under 2016 ta en mer försiktig, men viktig strategi hur vi kan sträva efter att reparera PD hjärnan med stamcellsbaserade terapier, undvika många av de misstag som har skett på detta område under de senaste tre decennierna, säger Patrik Brundin, MD, PhD, Director of the Center for Neurodegenerative Science at Van Andel Research Institute in Grand Rapids

Läs hela artikeln på: http://www.medicalnewstoday.com/releases/308440.php