Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet och upptäck vad vi kan göra för dig utan att det kostar någonting

Neuroförbundet

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se


Autofagi – ny förklaring till celldöd vid Parkinsons

  • Datum: 15-05-20, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: neurologiisverige.se

Autofagi är en grundläggande mekanism i kroppens celler som involverar nedbrytning av onödiga eller skadade cellkomponenter, och kopplingen mellan autofagi och Parkinsons sjukdom har rönt mycket uppmärksamhet inom forskningen under senare år.

Vid Parkinsons sjukdom bryts de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin ner. Dopamin behövs i sin tur bland annat för hjärnans förmåga att styra kroppsrörelser.

I den nu aktuella studien påvisar forskarna under ledning av professor Thomas Perlmann vid Karolinska universitetssjukhuset, en mekanism som är viktig för att kontrollera autofagi funktion i just dopaminproducerande nervceller. När regleringen togs bort i möss framkallades Parkinson-liknande sjukdom. Enligt forskarna verkar denna reglering även vara dysfunktionell i patienter med Parkinsons sjukdom och bidrar där till att cellerna så småningom dör.

Läs mer http://www.neurologiisverige.se/autofagi/
https://kiedit.ki.se/nyheter/ny-forklaring-till-varfor-celler-dor-vid-parkinsons-sjukdom