Behandling med celler testas mot parkinson

  • Datum: 16-03-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: nyteknik.se

Sex svenska patienter med parkinson ska behandlas med fosterceller som förs in i hjärnan. På sikt hägrar behandling med patientegna celler. Lundaprofessorn Malin Parmar driver forskningen.

Förra året visade hon att det går att styra så kallade embryonala stamceller till att bli dopaminproducerande celler. Mängden och kvaliteten på dopaminet var lika bra som från dem som kommer från hjärnvävnaden i ett foster. Upptäckten, som verifierats i djurförsök, blev omskriven i media världen över.

– Nu producerar vi cellerna enligt GMP (god tillverkningssed, reds anm). Om två år hoppas vi kunna starta de första kliniska försöken på patienter, säger Malin Parmar.

Den första cellproduktionen kommer att räcka för att behandla 150 patienter.

Men än är man inte där. Nu i vår ska i stället sex Parkinsonpatienter få transplantationer med hjärnvävnad från foster som aborterats medicinsk i vecka sex till tio. Malin Parmars och hennes forskargrupp har till uppgift att bereda cellerna så att de kan föras in i hjärnan. Väl på plats är förhoppningen att de ska börja producera signalsubstansen dopamin.

Läs mer på: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3965916.ece