Behandling med celler testas mot parkinson

  • Datum: 17-04-10, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se

Sex svenska patienter med parkinson ska behandlas med fosterceller som förs in i hjärnan. På sikt hägrar behandling med patientegna celler. Lundaprofessorn Malin Parmar driver forskningen.

Vid Parkinsons sjukdom dör de celler i hjärnan som tillverkar signalsubstansen dopamin. Frågan är hur de ska kunna ersättas av nya? Malin Parmar, professor och forskningsledare vid Lunds universitet, tillhör världseliten inom området.

Förra året visade hon att det går att styra så kallade embryonala stamceller till att bli dopaminproducerande celler. Mängden och kvaliteten på dopaminet var lika bra som från dem som kommer från hjärnvävnaden i ett foster. Upptäckten, som verifierats i djurförsök, blev omskriven i media världen över.

– Nu producerar vi cellerna enligt GMP (god tillverkningssed, reds anm). Om två år hoppas vi kunna starta de första kliniska försöken på patienter, säger Malin Parmar.

Den första cellproduktionen kommer att räcka för att behandla 150 patienter.


Relaterat innehåll