Biomarkör genombrott skulle kunna förbättra Parkinsons behandling

  • Datum: 16-08-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencecodex.com

En ny, icke-invasiv metod för att spåra utvecklingen av Parkinsons sjukdom kan bidra till att utvärdera experimentella behandlingar för att bromsa eller stoppa sjukdomens progression.

Studiens författare - som ingår forskare från UF: s College of Health och Human Performance och College of Medicine samt Medical University of South Carolina - används funktionell magnetisk resonanstomografi för att utvärdera fem områden i hjärnan som är nyckeln till rörelse och balans. Ett år efter den grundläggande studie, har de 46 Parkinsonpatienter i studien sjunkande funktion i två områden: den primära motoriska cortex och putamen. Parkinsons relaterade störningar utvärderades i studien visade också nedgångar: De 13 försökspersoner med multipel systematrofi hade minskad aktivitet i tre av de fem områden, medan 19 med progressiv supranukleär pares visade nedgångar i alla fem områden. Hjärnaktiviteten hos de 34 friska kontrollpersoner förändrades inte.