Diabetesläkemedel saktar experimentell Parkinsons sjukdomsprogression, mänskliga prov för att börja nästa år

  • Datum: 16-12-08, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sciencedaily.com

En ny investigational drog som ursprungligen utvecklades för typ 2-diabetes kan bli världens första behandling för att hindra utvecklingen av Parkinsons sjukdom efter offentliggörandet av forskningsresultat i tidskriften Science Translational Medicine.

"Vi hoppas att detta kommer att bli en vattendelare ögonblick för miljontals människor som lever med Parkinsons sjukdom", säger Patrik Brundin, MD, Ph.D., chef för Van Andel Research Institute Centrum för neurodegenerativa Science, ordförande i The Cure Parkinsons Trust länkade kliniska prövningar kommittén och studiens ledande författare. "All vår forskning i Parkinsons modeller antyder detta läkemedel skulle kunna bromsa sjukdomens progression i människor också."

Hittills har Parkinsons behandlingar inriktade på symtombehandling. Om det lyckas i mänskliga prov skulle MSDC-0160 vara världens första terapi för att behandla den underliggande sjukdomen och bromsa dess utveckling - potentiellt förbättra livskvaliteten och förhindra förekomsten av fall och kognitiv försämring. Det kan också minska eller fördröja behovet av läkemedel som kan ha försvagande biverkningar, säger Brundin.