Forskare reproducera hjärnsvängningar

  • Datum: 17-05-08, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

Onormala svängningar i nervceller som styr rörelsen, vilket sannolikt orsakar skakningar som karaktäriserar Parkinsons sjukdom, har länge rapporterats hos patienter med sjukdomen.

Med denna nya upptäckt, kan vi nu generera i en skål den neuronala misständning som liknar vad som händer i hjärnan hos en patient med Parkinsons", säger Jian Feng, PhD, senior författare och professor vid institutionen för fysiologi och biofysik i Jacobs School of Medicine och Biomedicinsk vetenskap vid UB.