Fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka får inte uppföljningsbesök

  • Datum: 16-12-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: socialstyrelsen.se

- Neuroförbundet välkomnar Socialstyrelsen nationella riktlinjer inom MS och Parkinson.

Idag presenterar Socialstyrelsen nationella riktlinjer inom MS och Parkinson. Samtidigt presenterar Socialstyrelsen första nationella utvärdering på området som visar på att fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök.

"När fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka inte får uppföljnings besök behöver hälso- och sjukvården från dag ett följa Socialstyrelsen nationella riktlinjer prioritet för Neuroteam". Säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet."Hög prioritet på återkommande magnetkameraundersökning och rehabiliteringen visar på att Socialstyrelsen har tagit till sig våra rekommendationer för att förbättra vardagen för personer med MS och Parkinsson." Säger Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuroförbundet.

Socialstyrelsen

Det finns brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering när det gäller vården av MS- och Parkinsonsjuka. Det visar Socialstyrelsens första nationella utvärdering på området. "Exempelvis får fyra av tio patienter inte årliga uppföljande läkarbesök", säger utredare Vera Gustafsson.

Det finns brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering när det gäller vården av MS- och Parkinsonsjuka. Det visar Socialstyrelsens första nationella utvärdering på området. "Exempelvis får fyra av tio patienter inte årliga uppföljande läkarbesök", säger utredare Vera Gustafsson.

Det här är den första nationella utvärderingen av vården för dem med MS och Parkinsons sjukdom som Socialstyrelsen genomfört. Utgångspunkten är myndighetens nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinson, som samtidigt publiceras i en slutversion.

Resultaten av Socialstyrelsens utvärdering visar att delar av vården för dem med MS och Parkinsons sjukdom fungerar relativt väl, till exempel grundbehandlingen med läkemedel. Däremot finns det stora utvecklingsbehov inom flera andra delar av vården.

Fler högutbildade följs upp

Bland annat finns det brister i arbetet med rehabilitering och uppföljning liksom i styrningen av vården. Enligt uppgifter från Socialstyrelsens patientregister får fyra av tio med MS eller Parkinson inte de uppföljningsbesök inom den öppna specialistvården som rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna, minst en gång om året vid MS och minst två gånger om året vid Parkinson.

– Uppföljningen är en förutsättning för att patienten ska få rätt läkemedelsbehandling och för att nya symtom uppmärksammas och behandlas. Vi har också sett att socioekonomiska faktorer spelar in. De med högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning, säger Alexander Svanhagen, utredare vid Socialstyrelsen.

Av utvärderingen framgår också att det finns skillnader mellan landstingen. Av alla MS-sjuka personer i Västerbotten har 79 procent fått minst ett uppföljningsbesök per år, medan detta gäller endast 48 procent av patienterna i Norrbotten.

- De nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom finns att ladda ner här.

- Utvärderingen finns att ladda ner här.