Goda resultat med diabetesläkemedel vid parkinson

  • Datum: 17-09-01, Publicerad av helene.landersten@neuroforbundet.se
  • Källa: Dagens Medicin

Läkemedlet exenatid har i både djurförsök samt i en mindre studie på människor, visat sig ge förbättring av motorik, minne och inlärning vid parkinsons sjukdom.

– Läkemedlet är väldigt intressant och verkar ha effekt på hur sjukdomen fortskrider. Det är precis det vi saknar vid parkinson, säger Per Sveningsson, neurolog och professor vid Karolinska institutet.

Hur detta går till är oklart, men utifrån djurstudier föreslår forskarna att läkemedlet möjligen kan påverka överlevnaden av så kallade dopaminerga neuron alternativt påverka farmakokinetiken av behandlingar som ges vid sjukdomen.

– Det första som behöver göras är en studie på fler enheter innan man kan säga att det kommer att påverka klinisk praxis. Jag vet att flera center i olika delar av världen är intresserade av att göra något nu. Även här på Karolinska institutet är vi intresserade av att göra ett liknande upplägg redan till hösten, säger Per Sveningsson till Dagens medicin.