Hur människor skriver på datorns tangentbord kan hjälpa behandla Parkinsons

  • Datum: 16-10-07, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: deccanchronicle.com

Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA, har utvecklat en teknik för att övervaka Parkinsons sjukdomsprogression som patienter interagerar med datorns tangentbord.

På detta sätt ursprungligen utvecklat tekniken, som bygger på teknik för att ersätta datorlösenord, kan Parkinsons skyltar som ska övervakas som människor utför vanliga uppgifter såsom att skriva e-post eller uppdatera sin Facebook-status, enligt Luca Giancardo från MIT.

"Detta tillvägagångssätt använder något som är normalt att interagera med en digital enhet - så det inte tillför någon ytterligare börda eller ta tid från dagliga aktiviteter", sade han.

Befintliga metoder för att utvärdera svårighetsgraden av Parkinsons tecken är baserade på utbildad sjukvårdspersonal bedömer patientens förmåga att utföra ett antal rörelseaktiviteter.