Människor med parkinsons sjukdom gör framsteg med boxningsträning

  • Datum: 16-03-04, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: nwt.se

Mikael Nordahl menar att vem som helst kan boxas, och att sporten vinner mark i nya grupper.

– Det kommer mer och mer i rehabiliteringssyfte. Människor som drabbats av parkinsons sjukdom gör väldiga framsteg med boxningsträning. Men starkast växer sporten hos tjejer.

Sunne boxningsklubb har funnit i cirka 10 år, även om verksamheten periodvis varit stillastående och medlemsantalet varierat genom åren. Men nu pekar det uppåt för första gången på länge. Boxningsintresserade flyktingbarn har tillfört klubben såväl nya medlemmar som ny energi.

läs hela artikeln på: http://nwt.se/sunne/fb-sport/2016/03/03/boxning-ar-som-en-mix-av-schack