Måttlig aktivitet i vardagen minskar risk för Parkinsons

  • Datum: 15-01-26, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: neurologiisverige.se/

Personer med en livsstil som innefattar en måttlig mängd fysisk aktivitet i vardagen har lägre risk att drabbas av Parkinsons än de som rör sig mycket lite. I en studie från Karolinska Institutet, publicerad i vetenskapstidskriften Brain, har forskarna följt 43000 personer under drygt tolv år.

Forskarna jämförde bland annat risken att utveckla Parkinsons sjukdom hos deltagare som tillbringade mindre än två timmar i veckan åt att utföra hushållssysslor och pendla till och från arbetsplats/utbildning med deltagare som ägnade mer än sex timmar i veckan åt samma typ av aktiviteter. De kunde då se att den högre aktivitetsgraden var förknippad med 43 procent lägre risk

När studien började i oktober 1997 hade ingen av deltagarna Parkinsons sjukdom. Deltagarna följdes avseende aktivitetsnivå fram till att de insjuknade i Parkinsons, avled, emigrerade eller till dess att studien avslutades i december 2010. Totalt identifierades 286 fall av Parkinsons sjukdom.

Läs mer