Mer träffsäker Parkinsondiagnos med ny PET-teknik

  • Datum: 15-05-20, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: neurologiisverige.se

Parkinsons sjukdom kan vara svårdiagnostiserad med symtom liknande dem vid Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vissa patienter kan dessutom ha flera sjukdomar samtidigt. Akademiska sjukhuset är först i Europa med att rutinmässigt använda en ny diagnosmetod. Blodflödet och dopamin i hjärnan mäts med hjälp av ett nytt spårämne (PE2I) och PET/CT-kamera.

Förutom skarpare bilder får vi absoluta värden på hur dopaminsystemet i hjärnan är påverkat av sjukdomen. Diagnosen blir mer träffsäker vilket underlättar valet av individuell behandling och eventuell operation. En annan fördel är att patienten slipper flera undersökningar och att stråldosen är betydligt lägre, en fjärdedel av den vid traditionell utvärdering där två olika metoder kombineras, säger Torsten Danfors, överläkare i nuklearmedicin.

Efter en noggrann utvärdering i forskningsprojekt har nu den nya metoden med PE2I-PET börjat användas rutinmässigt i vården. Sedan starten i november 2014 har ett tiotal patienter från Uppsala län undersökts. Redan inom ett halvår räknar Akademiska med att patienter från hela sjukvårdsregionen med misstänkt Parkinson ska omfattas.

Läs mer http://www.neurologiisverige.se/%E2%80%8B%E2%80%8Bmer-traffsaker-parkinsondiagnos-med-ny-pet-teknik/