Nationella riktlinjer för parkinson och ms på remiss efter nyår

  • Datum: 15-10-21, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa:neuroforbundet.se

Under början av 2016 kommer det första utkastet till nationella riktlinjer för hur vården ska se ut över hela landet när det gäller dels Parkinsons sjukdom och dels ms, Multipel skleros. Detta Pod-TV-reportage beskriver vad detta innebär och Neuroförbundets förhoppningar.

I ett seminarium underMarit Jenset Neuroförbundets generalsekreterare.Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia Almedalsveckan 2015 samtalade en namnkunnig panel om prioriteringar i vården och vikten av införandet av nationella riktlinjer för de neurologiska diagnoserna ms, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Temat var "Turordning i vårdkön – vad betyder ny patientlag och nationella riktlinjer för vårdens prioriteringar?"

Medverkade gjorde bland andra . Marit Jenset Neuroförbundets generalsekreterare och Per-Henrik Zingmark Socialstyrelsens projektledare för de nationella riktlinjerna för ms och Parkinsons sjukdom. Och de är intervjuade om detta viktiga ämne i Pod-TV-reportaget här på drygt 3 minuter. Den finns på Neuroförbundets Youtube-kanal: Per-Henrik Zingmark SocialstyrelsenFoto och Pod-TV-produktion: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Läs mer: http://neuroforbundet.se/nyheter/nationella-vardriktlinjer-maste-fa-ta-tid-for-kvalitetsresultat/

Läs mer om arbetet med nationella riktlinjer för ms- & parkinsonvården på Socialstyrelsens webbplat>

Läs mer om Parkinsons sjukdom i Neuroguiden>

Läs mer om multipel skleros, ms i Neuroguiden>

Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete under Almedalsveckan på Gotland>

Bli medlem i Neuroförbundet och stöd den neuroligska forskningen>

Se fler Pod-TV-reportage som Neuroförbundet producerat, via Neuroförbundets Youtube-kanal