Nationella riktlinjer!

  • Datum: 16-02-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

De nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom MS- och Parkinsonvården.

Lämna synpunkter på riktlinjerna

Du kan lämna synpunkter på remissversionen fram till och med den 1 april 2016. Lämna synpunkterna via e-post till msparkinson@socialstyrelsen.se eller via vanlig post till myndigheten.

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Vi bearbetar och beaktar synpunkterna i arbetet med att ta fram den slutliga versionen av riktlinjerna.

Läs mer på: http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/msochparkinsonssjukdom