Naturlig molekyl kan förbättra vid Parkinson

  • Datum: 16-06-21, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: medicalnewstoday.com

Den naturliga molekylen, N-acetylcystein (NAC), med starka antioxidanteffekter, visar potentiella fördelar, som en möjlig del av behandlingen vid Parkinsons sjukdom, enligt en studie som publicerats i tidskriften PLoS One.

I studien kombinerades kliniska utvärderingar av en patients mentala och fysiska förmågor med avbildningar av hjärnan, där nivåerna av dopamin spårades. Forskarna vid Thomas Jefferson University kunde då visa förbättringar hos patienter som fick NAC, via båda åtgärderna.

Oxidativ stress viktig faktor

Nuvarande behandlingar för Parkinsons sjukdom är i allmänhet begränsade till att tillfälligt ersätta dopamin i hjärnan samt till vissa läkemedel som syftar till att bromsa utvecklingen av sjukdomsprocessen. Nyligen visade forskare att oxidativ stress i hjärnan, kan spela en avgörande roll i processen av Parkinsons sjukdom, och att denna stress också sänker nivåerna av glutation, en kemikalie som produceras av hjärnan och som motverkar oxidativ stress. Vid hög oxidativ stress har det uppstått en obalans mellan angrepp (fria radikaler) och försvarande antioxidanter. Förhöjd oxidativ stress är ingen sjukdom. Man kan ha en hög oxidativ stress och ändå betraktas som frisk, det ger dock bland annat en ökad risk för att utveckla olika besvär och sjukdomar.

Studier på hjärnceller vid Parkinson visade att NAC bidrar till att minska oxidativ skada på nervceller genom att hjälpa till att återställa nivåerna av antioxidanten glutation. NAC är ett oralt tillägg, som kan köpas i de flesta matbutiker och intressant nog också kommer att finnas i en intravenös form, som ska användas för att skydda levern mot överdoser av acetaminofen.

Ny möjlig behandlingsväg

- Denna studie visar en potentiellt ny väg för att behandla patienter med Parkinsons sjukdom och visar att N-acetylcystein, kan ha en unik fysiologisk effekt som förändrar sjukdomsprocessen och gör det möjligt för dopaminneuroner att återhämta viss funktion", säger studiens författare Daniel Monti, MD, MBA, direktör för Myrna Brind Center of integrativ medicin och Brind-Marcus Center i integrativ medicin vid Thomas Jefferson University.