Nobelprisad autofagiforskning ger hopp till Parkinsonspecialist

  • Datum: 16-10-05, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Håkan Sjunnesson redaktör Neuroförbundet Media

Håkan Widner, professor i neurologi vid Skånes Universitetssjukhus, är specialist på Parkinsons sjukdom. Han har stora förhoppningar med professorn Yoshinori Ohsumi nobelprisade forskning kring cellernas autofagi:
-Forskningen har potential för att komma in i behandlingar för Parkinsons sjukdom framöver.

2016-års Nobelpris i medicin går till den japanske professorn Yoshinori Ohsumi, som beskriver hur processen autofagi verkar i cellerna. Det handlar om en grundläggande process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar.
Forskningen kan leda till uppbromsande behandlingar av neurologiska sjukdomar som Parkinson, Huntington och Alzheimer.

Håkan Widner, professor i neurologi vid Skånes Universitetssjukhus/Lunds Universitet, är specialist på Parkinsons sjukdom. Han har också stora förhoppningar med nobelprisforskningen kring autofagi. Foto: Håkan Sjunnesson

Professor Widner förväntansfull

Håkan Widner, professor i neurologi vid Skånes Universitetssjukhus/Lunds Universitet, är specialist på Parkinsons sjukdom. Han har stora förhoppningar med nobelprisforskningen kring autofagi:
-Forskningen som ligger till grund för priset har potential för att komma in i behandlingar för Parkinsons sjukdom framöver. Men just för dagen innebär det inget praktiskt i patientarbetet. Det vill säga det finns ingen medicin än att förskriva, som kan ges till patienter, betonar Håkan Widner och fortsätter:

Ansamling av onormalt protein

-En teori som nu är mycket i ropet är att Parkinsons sjukdom beror på ansamling av onormalt protein, ffa alfa-synuklein och att ansamlingen så småningom leder till påverkan av cellmetabolismen och cellfunktion. Han förklarar att ett steg i att ansamlingen uppkommer, är att nedbrytningen är defekt. Om detta är ett primärt fel är fortfarande oklart. Han förklarar vidare att "onormalt" protein kan ha andra egenskaper, som vid ansamling stör mer än ansamling av "normalt" alfa-synuklein.

Riskgen vid parkinson för autofagi

Enligt professor Widgren finns det en känd riskgen för Parkinsons sjukdom, som har med nedbrytning, autofagi att göra, glucocerebrosidase (GBA1). Om man har denna gen, löper man större risk att utveckla Parkinsons sjukdom. Det är dock att notera att det är en riskgen - inte en kausal gen, det vill säga direkt sjukdomsframkallande, betonar Håkan Widner.
-Med andra ord, om man har genen, måste det till något mer som gör att exempelvis onormalt alfa-synuklein ansamlas. Då kan den nedbrytande defekten spela roll, enligt honom.

Sannolikt en fördel med nedbrytande

Om det i framtiden finns ett medel som kan öka nedbrytningen, skulle det sannolikt vara en fördel, men detta medel måste vara mycket specifikt. Det är bara onormalt alfa-synuklein som skall brytas ned, inte alla normala proteiner.
-Det är sannolikt möjligt, men mycket svårt och risk för att det påverkar andra system i cellerna, säger Håkan Widner.

Hoppas på nya läkemedel

Professor Håkan Widner ser en spännande utveckling i spåren av denna Nobelprisade forskning:
-Förhoppningsvis kan det tas fram selektiva läkemedel som ökar nedbrytningen av ansamlingar av onormala protein. det gäller för flertalet neurodegenerativa sjudkomar som är kopplade till alfasynuclein. Det handlar om till exempel Parkinsons sjukdom, Multipel System Atrofi, Alzheimers sjukdom, Progressiv Supranukleär Pares, Corticobasal Degeneration och beta amyloid (ffa Alzheimers sjukdom).
-För de så kallade inlagringssjukdomarna som framför allt drabbar barn, är det dock ännu mer intressant att hitta läkemedel som ökar autofagin. Där är det sannolikt det primära felet och som är långt mer omfattande i påverkan, säger Håkan Widner.

Yoshinori Ohsumi beskriver autofagin

2016-års Nobelpris i medicin går till den Årets Nobelpris i medicin går till professor Yoshinori Ohsumi, som beskriver hur processen autofagi verkar i cellerna. Foto. Yosuke Mizuno/TTOhsumi, som beskriver hur processen autofagi verkar i cellerna. Det handlar om en grundläggande process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Foto: TTjapanske professorn Yoshinori Ohsumi, som beskriver hur processen autofagi verkar i cellerna. Det handlar om en grundläggande process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar.
Forskningen kan leda till uppbromsande behandlingar av neurologiska sjukdomar som Parkinson, Huntington och Alzheimer.

Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media
Läs hela nyheten på Neuroförbundet.se>